logotyp

Aktuality ZŠ a MŠ Cotkytle

Sterilizace odběrových tyčinek

Vážení rodiče!
Jako odpověď na otázku údajné škodlivosti sterilizace odběrových tyčinek látkou zvanou ethylenoxid (EO) přikládám odkaz na stránky NISZP (Národní informační systém zdravotnických prostředků), kde je mimo jiné uvedeno, že sterilizace EO obecně patří mezi nejrozšířenější metody sterilizace zdravotnických prostředků.

https://www.niszp.cz/cs/proc-se-ke-sterilizaci-odberovych-tamponutycinek-ktere-jsou-mimo-jine-pouzivany-taktez-k-odberu-pri

Doufám, že Vás přečtení výše zmíněného článku uklidní. Pro další informace mě můžete kontaktovat. 

S pozdravem Mgr. Miriam Kolínová

Informace k provozu školy a mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče!
V pondělí 12. dubna se všichni žáci vrátí do naší školy, ale jen předškoláci do školy mateřské. Návrat dětí a žáků se uskuteční za podmínky, že budou děti a žáci 2 krát do týdne ( v pondělí a ve čtvrtek) testováni neinvazivními antigenními testy (AG). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za dozoru pedagogického pracovníka. Je Vaše právo tyto testy odmítnout, ale v tom případě se Vaše dítě, žák nemůže účastnit prezenční výuky a musí zůstat doma.  Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona (§ 184a odst. 1 školského zákona), ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence (doučování), využití individuálních konzultací atp.
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
Dále bych chtěla upozornit, že k testování se může dostavit dítě, žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Další informace můžete sledovat na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021, na nástěnce v Bakalářích nebo mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 730 143 307.   

S pozdravem
Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy


Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna 2021 jsou Velikonoční prázdniny. Do školy se jde v úterý 6. dubna 2021. ...
Více informací

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis, ale v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před nákazou COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. V souladu s právními předpisy proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.

Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Na naší škole proběhne zápis ve středu 7. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci ve výše uvedeném termínu podají žádost o přijetí k povinné školní docházce. Přihlášku lze zaslat poštou nebo doručit osobně do školy.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím telefonicky na čísle 730 143 307 nebo e-mailem zs@seznam.cz.

 

S pozdravem

 

Mgr. Miriam Kolínová

ředitelka školy


Plnění povinnosti školní docházky

   Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Odklad školní docházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu  

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení   

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 2. pololetí tohoto školního roku začne naše škola využívat elektronickou žákovskou knížku.  Pro tento program bude na naší škole použit systém Bakaláři. Nejdůležitější částí programu z pohledu žáků i rodičů jsou informace o průběžné klasifikaci žáků.  Rodiče i žáci získají unikátní přístupové údaje, pod kterými se do žákovské knížky budou přihlašovat. Detailní informace ohledně přihlášení budou rodičům i žákům zaslány na e-mail. Přihlášení bude umožněno žákům od 3. třídy výše.
Do Bakalářů se můžete přihlásit buď kliknutím na ikonu Bakaláři v levém menu na našich webových stránkách nebo kliknutím na odkaz:   https://zscotkytle.bakalari.cz/Login

Systém Bakaláři mohou rodiče i žáci využívat nejen v počítači či tabletu, ale i na svých mobilních zařízeních.
Věříme, že elektronická žákovská knížka se stane efektivním komunikačním prostředkem mezi rodiči, žáky a školou.

Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

 

Nabídka zaměstnání

ZŠ a MŠ Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

hledá

učitele/ku na plný úvazek od 1. května 2021 - zástup za mateřskou dovolenou. Nabízíme moderní prostředí malotřídní školy, vstřícné jednání, přátelský pracovní kolektiv, dále možnost individuální práce v hodinách a uplatnění vlastních vizí ve výuce. Důraz klademe na budování dobrých vztahů s dětmi a komunikaci s rodiči.

Požadujeme

  • VŠ vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • nadšení pro práci s dětmi
  • kreativitu a profesionalitu
  • organizační schopnosti a komunikativnost
  • spolehlivost a zodpovědný přístup
Termín pro podání žádosti: do 15. dubna 2021
Plat: ohodnocení dle platných tarifních tabulek.


V případě zájmu kontaktujte vedení školy na tel. 730 143 307. Profesní životopis zašlete na adresu zs@cotkytle.cz.


Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

RYCHLÝ KONTAKT

Máte dotaz

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí


Cotkytle 104


561 32 Cotkytle

základní škola
465 382 128, 730 143 307


mateřská škola
465 382 123, 792 302 498

zs@cotkytle.cz

ms@cotkytle.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign