logotyp

Archiv

Školní stravování za distanční výuky

Na povinné distanční výuce (§ 34a zákona č. 561/2004 Sb. a § 184a, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), mají děti MŠ na povinném předškolním vzdělávání a žáci na povinném distančním vzdělávání právo na školní stravování, tzn., že žáci ZŠ  mají nárok na školní oběd (§ 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a děti MŠ na povinném předškolním vzdělávání mají nárok na odebrání stravy (dle § 4 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Ošetřovné

 Podrobné informace o ošetřovném je možno získat na webové  adrese https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA Od pondělí 1. března 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ ve škole, nadále se budou učit distančně. Dále se z nařízení vlády zavírají i mateřské školy. ...
Více informací

Přednáška na téma školní zralost

Přednáška na téma školní zralost Ve čtvrtek 11. 3. 2021 od 16:00 hodin se uskuteční online setkání s psycholožkou Mgr. Kamilou Barlow. Tématem setkání bude nastínění jednotlivých předškoláckých oblastí včetně základních dovedností, ...
Více informací

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 2. do 28. 2. 2021

Od pondělí 15. 2. do 28. 2. 2021 zůstává provoz škol a školských zařízení ve stejném režimu jako dosud.

Oznámení

Mateřská škola bude v době jarních prázdnin, tedy od 15.2. do 19.2. 2021 uzavřena.

Oznámení

Vláda ČR ve čtvrtek 27. 1. rozhodla, že provoz škol se od 1. února do 14. února bude dále řídit současnými pravidly - 1. a 2. ročník prezenční výuka, 3. - 5. ročník distanční výuka.  

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny Od pondělí 15. 2. do 19. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Do školy se jde v pondělí 22. února 2021. ...
Více informací

Výuka od 4. 1. 2021

Na základě informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude od 4. ledna do 10. ledna 2021 probíhat výuka 3., 4. a 5. ročníku DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. (PES pro oblast školství se přesunul do 5. stupně). 1. a 2. ročník v pondělí 4. ledna půjde do školy a bude se vyučovat prezenčním způsobem. 

V případě dalších změn ohledně provozu ZŠ a MŠ Cotkytle Vás budu neprodleně informovat. 

Mgr. Miriam Kolínová,
ředitelka školy

Vánoční přání

Vánoční přání

Informace MŠMT k provozu škol platné od 25. a 30. 11. 2020

Žáci 3., 4. a 5. ročníků podle posledních informací MŠMT nastoupí do školy 30. listopadu 2020. Do té doby se budou dále vzdělávat distančním způsobem.

Návrat 1. a 2. ročníku do škol 18. 11. 2020

Ve středu 18. listopadu se otevře škola pro žáky  1. a 2. ročníku.  Žáci 3., 4., a 5. ročníku se budou nadále učit distančně.
Provoz družiny bude otevřen v plném rozsahu.
Žáci 1. a 2. ročníku budou obědvat ve školní jídelně.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Uzavření školy od 2. 11. do 20. 11. 2020

 Vážení rodiče,

z důvodu nového usnesení vlády ČR se návrat dětí do škol 2. listopadu nekoná. Škola bude tedy stále UZAVŘENA v období od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020. Otevření školy bude záviset na vývoji epidemiologické situace v ČR.
V tomto období bude výuka probíhat distanční formou.
V případě dalších změn Vás budeme neprodleně informovat.

Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

Obědy a distanční výuka

Všichni žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu. V případě zájmu o oběd volejte paní Pecháčkové na tel. číslo 604 717 207. Přihlášky a odhlášky obědů musí být provedeny do 12:00 hodin předešlého dne. 
Výdej jídel je možný pouze do jídlonosičů, a to v době od 11.00 do11.30 hodin.

V případě neodhlášení oběda u žáka, který se nezúčastnil distanční výuky, je rodič povinen uhradit jeho plnou cenu. Avšak první den neúčasti žáka na výuce strávník  na oběd s dotovanou cenou nárok má.
Znovu tedy připomínám a žádám  Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě neúčasti dítěte na distanční výuce a neodhlášení obědů platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.   

Děkuji Vám za Váš zodpovědný přístup 

Mgr. Miriam Kolínová, ředitelka školy

Výuka v týdnu od 26. - 30. 10.

Základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jsou ve dnech 26. a 27. 10. krizovým opatřením vlády uzavřeny. 

V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. Vzhledem ke krizovému opatření jsou nadále i v tyto dny uzavřeny školní družiny, školní kluby i střediska volného času. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Provoz mateřských škol není dotčen opatřením vlády a 26. a 27. 10. nejsou uzavřeny. Termín podzimních prázdnin se mateřských škol netýká.


Distanční výuka

Vážení rodiče!
Dle nařízení vlády bude od středy 14. 10. 2020 realizována distanční výuka na 1. stupni ZŠ. Výuka  je povinná, zákonní zástupci budou případnou absenci omlouvat u třídního učitele.  V případě technických problémů s on-line výukou se zákonní zástupci dohodnou s třídním učitelem (telefonicky, e-mailem) o způsobu, jak budou dítěti vyzvedávat a odevzdávat tištěné materiály k výuce. 
Mateřská škola i jídelna budou nadále v provozu, žáci mají právo na dotovaný oběd.
V případě dotazů volejte na číslo 730 143 307 nebo pište na email: zs@cotkytle.cz
Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci.
                                                                                 Mgr. Miriam Kolínová
                                                                                          ředitelka

Konzultační schůzka

Konzultační schůzka V úterý 29. září od 13. 00 hodin se uskuteční konzultační schůzka pro rodiče žáků 1. a 2. třídy. ...
Více informací

Hudební představení

Hudební představení V pátek 25. září 2020 nás navštíví herec, autor, muzikant a speciální pedagog Ivan Urbánek se svým hudebním představením s názvem "Já nic, já muzikant". Děti si díky němu zahrají jak na housle, ...
Více informací

Projekt "Výlet do minulosti"

Projekt  V pondělí 14. září se žáci 3. 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu „VÝLET DO MINULOSTI“, který se uskutečnil v muzeu v Moravské Třebové. Žáci plnili interaktivní úkoly, vyplňovali pracovní listy nebo ...
Více informací

Důležité oznámení

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10. září povinné nosit roušky ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. Zákaz se nevztahuje na pobyt ve třídách, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole. Ve společných prostorech škol a školských zařízení jsou roušky povinné (např. chodby, záchody).

Další podrobnosti viz přiložený odkaz – Mimořádné opatření.

MŠ - informační schůzka

MŠ - informační schůzka Ve čtvrtek 10. září se uskuteční informativní schůzka pro rodiče dětí ze školky. Začátek je v 15.30 hodin. ...
Více informací

První školní den

První školní den Milé děti a vážení rodiče, v úterý 1. září v 8 hodin spolu zahájíme nový školní rok 2020 - 2021. Doufáme, že bude pro všechny úspěšný a zajímavý. V prvním týdnu bude výuka zkrácena, strávíme spolu ...
Více informací

Oznámení o otevření MŠ

Mateřská škola je otevřena od 24. 8. 2020

Upozorňujeme, že je nutné se do MŠ přihlásit den předem do 12 hodin kvůli zajištění stravování. V případě příznaků infekčního onemocnění (jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.) žádáme rodiče, aby neposílali své dítě do školky a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.

Informace k zahájení školního roku 2020-2021

ZŠ a MŠ Cotkytle zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a to v úterý 1. září 2020.

  • Od dětí/žáků  se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, ale v případě příznaků infekčního onemocnění (jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.) žádáme rodiče, aby neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Zpracováno podle Manuálu k provozu škol od září 2020 – MŠMT (viz přiložený odkaz).

Přání

Přání Milí rodiče,školní rok 2019/2020, který byl tentokrát tak jiný, končí. Děkujeme Vám za trpělivost a za čas, který jste věnovali Vašim dětem při vzdělávání na dálku. Víme, že ty poslední měsíce ...
Více informací
Mateřská škola bude uzavřenaMateřská škola bude uzavřena od 1. července do 21. srpna 2020.

Vysvědčení

Vysvědčení V úterý 30. června od 8.00 hodin se bude rozdávat vysvědčení na zahradě ZŠ.  ...
Více informací

Konzultační schůzka

Konzultační schůzka Ve čtvrtek 25. června se uskuteční mezi 12. a 13. hodinou informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. ...
Více informací

Oznámení

OTEVŘENÍ ZŠ A MŠ COTKYTLE

DNE 25. 5. 2020

Účast žáků ve škole a dětí ve školce je dobrovolná, rozhodujete o ní vy, rodiče.

Pro nástup do školy a mateřské školy je  nutné vyplnění četného prohlášení (viz odkaz pod článkem).

Pobyt dětí ve škole a školce bude umožněn každý pracovní den.  S žáky budou pracovat pedagogičtí pracovníci.  Žáci budou ve škole nosit roušky. Ve školce děti roušky nosit nebudou.

 Všichni rodiče dostali podrobné informace emailem.

V případě nejasností volejte číslo 730 143 307.

oznámení

Výsledek zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Cotkytle pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo žáka            Přijat(a) k základnímu vzdělávání
          01                                             ANO
          02                                             ANO

oznámení

ZŠ a MŠ Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Cotkytle 104, 561 32 Cotkytle

přijme do svých řad kolegu/ kolegyni na pozici

 učitel/učitelka pro 1. stupeň ZŠ

 

Nabízíme částečný úvazek (cca 0,5) v přátelském a vstřícném prostředí malotřídní školy.
Požadujeme kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.
Nabídky s životopisem zasílejte na email zs@cotkytle.cz nebo volejte na telefon 730 143 307.

Zápis do MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a na základě opatření Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ze dne 3. dubna 2020, budou zápisy dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Cotkytle na školní rok 2020/2021 je určen na pondělí 4. května 2020 od 8 do 12 hodin. Žádost k zápisu si mohou rodiče vyzvednout osobně ve školce nebo si ji stáhnout na přiloženém souboru pod článkem. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením prosíme rodiče, aby přednostně využili možnost vyplněnou a podepsanou přihlášku poslat poštou nebo vhodit do schránky ZŠ. V případě dotazů kontaktujte paní učitelku Vernerovou na čísle 792 302 498.

 

Přání

Přání

Letáček ke stažení

Letáček ke stažení Vydavatelství NOVADIDA, spol. s r. o. vytvořilo pro rodiče letáček ke stažení, který jim snad pomůže s překonáním strachu z nošení roušky u malých dětí a k němu ještě omalovánku. Letáček i ...
Více informací

Upozornění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis na naší škole bude 30. 4. 2020.

https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Manazerske-aktuality/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-20202021

Důležité upozornění

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vláda nařídila kvůli šířícímu se koronaviru v Evropě uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy. S účinností od středy 11. 3. 2020 ruší výuku i naše škola, a to až do odvolání.  
Po dohodě se zřizovatelem ZŠ a MŠ Cotkytle bude uzavřena i mateřská škola.
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si můžete vyzvednout po telefonické domluvě ve škole nebo si ho vytisknout z přiložené přílohy pod článkem. Ve škole vám bude žádost potvrzena.
tel. číslo: 
730 143 307
https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy na školní rok 2020-2021 se uskuteční ve středu  1. dubna. S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. ...
Více informací

Malování mandal

Malování mandal V pondělí 9. března se ve škole uskuteční pro rodiče s dětmi malování mandal  suchým pastelem.  ...
Více informací

Konkurz

Starosta obce Cotkytle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurs

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí.

http://www.cotkytle.cz/prilohy/2020/2970-vyhlaseni_konkurzu_dig.pdf

Divadlo

Divadlo V úterý 10. 3. navštívíme v kulturním domě L'Art v Lanškrouně divadelní představení Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zpátky.  Při putování za ztracenou kapkou  se ocitneme i na severním ...
Více informací

Jsme finančně gramotná škola

Jsme finančně gramotná škola Finanční gramotnost do škol  je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR,  je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy. Naše škola ...
Více informací

Kino ALEX

Kino ALEX Ve čtvrtek 5. března 2020 k nám zavítá 3D kino ALEX s představením PODMOŘSKÝ SVĚT. ...
Více informací

Divadlo

Divadlo V pondělí 24. února pojedeme do Lanškrouna na anglicko - české představení LAZY GOAT. ...
Více informací

Karneval

Karneval V sobotu 22. února od 14. 00 do 17. 00 hodin pořádá ZŠ a MŠ Cotkytle DĚTSKÝ KARNEVAL. Občerstvení a tombola jsou zajištěny. ...
Více informací

Masopust

Masopust Masopustní průvod dětí ZŠ a MŠ Cotkytle projde obcí 19. února 2020 od 9.00 do 12.00 hodin směr Crhov. V odpoledních hodinách děti navštíví  Herbortice. ...
Více informací

Prázdniny

Prázdniny V pátek 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny. Jarní prázdniny začínají 10. února a končí 16. února 2020. Do školy se jde 17. února. ...
Více informací

Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka Ve čtvrtek 16. ledna 2019 se ve škole uskuteční rodičovská schůzka. ...
Více informací
08.01. 2020
KERAMICKÝ KROUŽEK  Kroužek pro ženy: 
13. 1., 27. 1., 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 27. 4, 4. 5., 25. 5.
V čase od 15. 30 – 17. 30
Cena: 80Kč za lekci
Kroužek pro děti ve věku ...
Více informací

Bruslení

05.01. 2020
Bruslení V pátek 10. a 17. ledna 2020 jedeme bruslit na zimní stadion v Lanškrouně. ...
Více informací

Přání

Přání Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2020přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Cotkytle ...
Více informací

Vánoční zpívání v kostele

19.12. 2019
Vánoční zpívání v kostele V pátek 20. prosince si děti ze školky a ze školy zazpívají známé koledy v místním kostele. ...
Více informací

Hadrák

Hadrák ZŠ a MŠ Cotkytle pořádá HADRÁK v úterý 19. listopadu 2019 v budově školy od13. 00 do 14. 00 hodin. ...
Více informací

Vánoční jarmark

06.12. 2019
Vánoční jarmark Obec a ZŠ a MŠ Cotkytle zve všechny na VÁNOČNÍ JARMARK, který se bude konat v pátek 6. prosince od 14. 00 hodin na OÚ. Od 16. 00 hodin bude tradičně před obecním úřadem rozsvícen vánoční strom, před ...
Více informací

Mikuláš

Mikuláš Ve čtvrtek 5. prosince nás ve škole navštíví Mikuláš. ...
Více informací

Plavání

16.12. 2019
Plavání V pondělí 16. prosince se uskuteční poslední plavání. ...
Více informací

Anglické Vánoce

09.12. 2019
Anglické Vánoce V pondělí 9. prosince proběhne ve škole projekt ANGLICKÉ VÁNOCE. ...
Více informací

Divadlo

10.12. 2019
Divadlo V úterý 10. prosince jede školka do KC L'ART v Lanškrouně na Zimní příhody včelích medvídků v podání divadla KRAPET Praha. ...
Více informací

Knihovna

18.12. 2019
Knihovna Ve středu 18. prosince 2019 navštívíme obecní knihovnu. ...
Více informací

Lyžák

Lyžák Lyžařský výcvik žáků se uskuteční od 20. ledna do 24. ledna 2020 ve skiareálu na Bukové hoře. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách. ...
Více informací

MŠ - Ježíšek

18.12. 2019
MŠ - Ježíšek Ve středu 18. 12.  2019 jste srdečně zváni na vánoční posezení při svíčkách. Začátek je v 15.00 hodin ve školce. Po krátkém programu budeme čekat na Ježíška. Těší se Vaše děti. ...
Více informací

Oznámení pro rodiče 26.8.2019

MŠ je otevřená od pondělí 26. srpna.

Obědy si, prosím, přihlašujte u paní Pecháčkové na telefonním čísle 604 717 207.

Do školy se jde 2. září. Společně s mateřskou školou se sejdeme v 8.00 hodin na slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020.

Oznámení pro rodiče MŠ 2.9.2019

Oznámení pro rodiče MŠ 2.9.2019

Oznámení pro rodiče ZŠ 2.9.2019

Oznámení pro rodiče ZŠ 2.9.2019

Světový den první pomoci 4.9.2019

Světový den první pomoci 4.9.2019

Informativní schůzka 12.9.2019

Informativní schůzka 12.9.2019

Návštěva knihovny 16.9.2019

Návštěva knihovny 16.9.2019

Konzultační schůzka 18.9.2019

Konzultační schůzka 18.9.2019

Návštěva obecního úřadu 19.9.2019

Návštěva obecního úřadu 19.9.2019

Evropský den jazyků 25.9.2019

Evropský den jazyků 25.9.2019

Kroužky 26.9.2019

Kroužky 26.9.2019

Projekt EU Koloběh dřeva 14.10.2019

Projekt EU Koloběh dřeva 14.10.2019

Beseda se spisovatelem 15.10.2019

Beseda se spisovatelem 15.10.2019

Drakiáda 11.10.2019

Projekt Cestujeme z vesničky do hor 17.10.2019

Projekt Cestujeme z vesničky do hor 17.10.2019

Blešák 17.10.2019

Blešák 17.10.2019

Pozvánka Inspirativní vaření 6.11.2019

Pozvánka Inspirativní vaření 6.11.2019

Jablíčkový den 17.10.2019

Jablíčkový den 17.10.2019

Dýňovaná 13.11.2019

Dýňovaná 13.11.2019

Rodičovská schůzka 14.11.2019

Rodičovská schůzka 14.11.2019

Focení v MŠ 11.11.2019

Focení v MŠ 11.11.2019

Projektový den 27. září 2019

Projektový den  27. září 2019 V pátek 27. září pojedeme v rámci projektu Řemesla v MŠ do pekárny v Sázavě u Lanškrouna. Tento projekt je financován z prostředků EU. ...
Více informací

Divadlo L’Art 1. října 2019

Divadlo L’Art 1. října 2019 V úterý 1. října pojedou děti ue školky do nového multifunkčního centra L´Art v Lanškrouně na pohádu Když jde kůzle otevřít v podání divadla Radost. ...
Více informací

Kroužky

Kroužky Kroužky pro děti ZŠ

Čtenářský klub
Vedoucí: Mgr. Miriam Kolínová
Pro žáky ZŠ, v ´terý od 14.00 do  15.30
První schůzky: 17. září 2019

Klub Zábavné Logiky a ...
Více informací

Mezinárodní den zvířat 3. října 2019

Mezinárodní den zvířat 3. října 2019 Ve čtvrtek 3. října oslavíme ve škole Mezinárodní den zvířat. V tento den nás navštíví naši domácí mazlíčkové. ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Máte dotaz

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí


Cotkytle 104


561 32 Cotkytle

základní škola
465 382 128, 730 143 307


mateřská škola
465 382 123, 792 302 498

zs@cotkytle.cz

ms@cotkytle.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign